Revize staveb/inspekce

Revize staveb

Nabízíme leteckou revizi střech, komínů, mostů, fotografickou nebo video dokumentaci průběhu stavby, ať už se jedná o budovu, komplex budov, průmyslový areál nebo mimoúrovňovou křižovatku.

Revize pomocí dronu je rychlejší, levnější a bezpečnější, než kdyby horolezec musel vylézt na střechu a riskovat tak úraz i při sebelepším jištění. Nehledě na to, že se dron dostane na místa, která jsou obtížně přístupná.

 

Inspekce

Nabízíme inspekční let na zjištění rozsahu povodní, stavu koryt řek a potoků, požářiště, stavu lesů, vegetace aj.